Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Ekam Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Ekam Yoga.

1.2 Deelnemer: degene die een door of bij Ekam Yoga georganiseerde les, workshop, of training volgt c.q. wenst te volgen.

1.3 Activiteiten: alle diensten en activiteiten die Ekam Yoga biedt, waaronder yogalessen, groepslessen, workshops, trainingen, meditaties en andere activiteiten gericht op gezondheid van lichaam en geest.

1.4 Ekam Yoga is gevestigd aan de Prins Hendriklaan 53 Leidschendam en geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 77618866.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Ekam Yoga zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten. Door deelname aan de activiteiten van Ekam Yoga (zie punt 1.3) verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Ekam Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

2.3 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Ekam Yoga zijn betrokken.

3. Reserverings- en betalingsvoorwaarden

3.1 Deelnemers kunnen activiteiten volgen op basis van een abonnement, strippenkaart of losse les. Deze producten kunnen uitsluitend online worden aangeschaft via het Momoyoga reserveringssysteem. De betaling verloopt eveneens via Momoyoga.

3.2 Indien een activiteit een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk vermeld bij het aanbod. Ekam Yoga heeft het recht een aanmelding te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een abonnement komt tot stand op het moment dat Ekam Yoga het verschuldigde maandbedrag van de deelnemer heeft ontvangen.

3.3 Ekam Yoga heeft de volgende opties om deel te nemen aan de activiteiten van Ekam Yoga:

• Maandabonnement onbeperkt:
Dit abonnement geeft recht op een onbeperkt aantal lessen op basis van beschikbaarheid. De geldigheid is doorlopend. Je kunt opzeggen met ingang van de eerstvolgende incassodatum met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één hele maand. Dus bijvoorbeeld als jouw incassodatum 26 mei is dan dien je uiterlijk 25 april op te zeggen. Opzeggen kan door middel van het sturen van een email aan info@ekamyoga.nl. Houders van een maandabonnement krijgen 25% korting op workshops en specials, cursussen zijn hiervan uitgezonderd.

• 10 strippenkaart
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.

• Losse les
Dit is een éénmalige losse les.

3.4 Het aangekochte abonnement, strippenkaart, training, workshop, losse les of andere activiteit is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. Deelnemers wordt gevraagd om een herkenbare foto te uploaden in het Momoyoga account (het reserveringssysteem) zodat Ekam Yoga kan verifiëren dat uitsluitend gerechtigde personen deelnemen aan de les.

3.5 Een abonnement, strippenkaart, training, workshop, losse les of andere activiteit moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, les, workshop, training of andere activiteit betaald worden. Inschrijving en betaling verloopt via Momoyoga

3.6 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer niet meer online reserveren. De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

3.7 De geldende prijzen voor alle activiteiten van Ekam Yoga staan altijd op de website vermeld en in Momoyoga reserveringssysteem. Ekam Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Ekam Yoga, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

3.8 Voor het online reserveren en/of annuleren van activiteiten door deelnemers gelden de volgende regels:
• Alle lessen kunnen tot 1 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annulering kan uitsluitend via Momoyoga en dient de deelnemer zelf te doen. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, en wordt de les afgeboekt van het account van de deelnemer.
• Inschrijving voor workshops, specials, trainingen en cursussen kunnen tot 1 week voorafgaand kosteloos worden geannuleerd. Annulering kan uitsluitend via Momoyoga en dient de deelnemer zelf te doen. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, en wordt de workshop, special, training, of cursus afgeboekt van het account van de deelnemer. Eventueel kun je in deze voornoemde situatie wel iemand anders laten deelnemen in jouw plaats. Neem contact met Ekam Yoga via de email om de mogelijkheden te bespreken.
• Reserveringen voor de activiteiten van Ekam Yoga kunnen uitsluitend via Momoyoga plaatsvinden, dus niet telefonisch, via email, of bij de receptie.

4. Lesrooster en planning van andere activiteiten

4.1 Het geldende lesrooster en de planning van andere activiteiten staan altijd op het Momoyoga reserveringssysteem vermeld. Ekam Yoga behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) het lesrooster en/of de ingeplande docent te wijzigen of andere geplande activiteiten op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Ekam Yoga en/of de website en/of per email.

4.2 Indien een geplande les of andere activiteit door Ekam Yoga wordt geannuleerd zal het reeds betaalde inschrijfgeld volledig gerestitueerd worden aan de deelnemer.

4.3 Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen bij Ekam Yoga zoveel mogelijk door volgens het rooster. Tijdens officiële feestdagen is Ekam Yoga gesloten. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Ekam Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, of diefstal van persoonlijke eigendommen, verband houdende met een bezoek aan Ekam Yoga, en/of volgen van lessen en/of deelname aan workshops, trainingen of andere activiteiten bij Ekam Yoga.

5.2 Ekam Yoga werkt met gekwalificeerde docenten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of andere activiteiten. Door bezoek aan Ekam Yoga, deelname aan een les of andere activiteiten aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Ekam Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met yoga begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, een blessure hebt, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of andere activiteit.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Neem contact op

Heb je een vraag? Vul dan onderstaand formulier in.

2 + 7 =

Prins Hendriklaan 53
2264 ST Leidschendam

info@ekamyoga.nl

KvK: 77618866
BTW: NL002817511B20

stel hier je vraag